Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG GROOMERSKICH

Pracownia Pielegnacji Psa i Kota Zofii Fidelus
Groomer Poznań & CANINO w Skórzewie

salon canino
Groomer Poznań Zofia Fidelus

Klienci, korzystając z usług w naszych salonach akceptują poniższy regulamin:

 1. Terminy wizyt należy umawiać osobiście lub telefonicznie pod numerami tel.: 696455032 i 513841894. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o informacje najpóźniej na dzień przed planowanym terminem. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia wizyty.
 2. Bezpośrednio przed wizytą prosimy nie karmić zwierzęcia oraz zapewnić mu możliwość załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych.
 3. Prosimy o punktualne przybycie do pracowni, w razie spóźnienia większego niż 15 minut istnieje ryzyko, że wizyta zostanie odwołana.
 4. Każdy pies i kot obsługiwany w salonie powinien posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi.
  Każdy przypadek pogryzienia jest przez nas zgłaszany odpowiednim służbom.
 5. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i zwierząt – właścicieli psów agresywnych prosimy o uczciwe informowanie o zachowaniu zwierzęcia i zabezpieczenie psa kagańcem. Jeśli zachowanie psa będzie narażało nasze bezpieczeństwo, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi. W takim wypadku klient jest zobligowany do pokrycia pełnych kosztów usługi.
 6. Pielęgnacja jest wykonywana bez obecności właściciela. W szczególnych przypadkach (zwierzę chore, lękliwe, duże i innych uzgodnionych z właścicielem) możemy prosić o obecność właściciela przy pielęgnacji. Najważniejszy jest dla nas komfort zwierzęcia i bezpieczeństwo pracy, oceniamy te kwestie indywidualnie.
 7. Usługi strzyżenia wykonywane są tylko na czystych psach. Kąpiel i przygotowanie szaty do strzyżenia jest usługą kompleksową wykonywaną przed strzyżeniem.
 8. W przypadku psów o szacie niespecyficznej dla danej rasy silnie zaniedbanej lub sfilcowanej oraz zwierząt chorych, starszych lub przejawiających problemy behawioralne, sposób pielęgnacji szaty jest dobierany przez groomera indywidualnie w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro i komfort zwierzęcia, w miarę możliwości dostosowując go do gustów i oczekiwań klienta. Cena za taką usługę może być wyższa niż standardowa cena w cenniku i jest uzgadniana z klientem indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji usługi.
 9. Nie obsługujemy suk w ciąży.
 10. Nie obsługujemy zwierząt chorych na choroby zakaźne.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego właściciel zataił przed nami istotne informacje o stanie zdrowia zwierzęcia takie jak: choroby zakaźne, padaczka, choroby serca i układu krwionośnego, alergia, zmiany skórne, choroby neurologiczne, ciąża u suk i kotek. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi ze względu na zły stan zdrowia zwierzęcia.
 12. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usługi mamy prawo do skorzystania z konsultacji weterynaryjnej na koszt salonu.
 13. Nie przyjmujemy psów zarażonych pasożytami zewnętrznymi. W razie stwierdzenia obecności pasożytów w trakcie pielęgnacji wykonujemy kąpiel zwalczająca insekty bez wcześniejszego uzgodnienia z klientem. Koszt wizyty wzrasta w takim wypadku o 30 %.
 14. W salonie używane są tylko profesjonalne kosmetyki dla zwierząt posiadające odpowiednie atesty.
 15. Po każdym kliencie stanowisko pracy i narzędzia są dezynfekowane.
 16. W pracy ze zwierzętami salon nie korzysta z żadnych środków farmakologicznych.
 17. Korzystając z usług salonu klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas wizerunku zwierzęcia w celach promocyjnych.
 18. Po zakończonej pielęgnacji zwierzę jest wydawane jedynie osobie, która przyprowadziła je do salonu lub przez nią upoważnionej. Prosimy o punktualny odbiór zwierzęcia.